كاربرد اسكن

بررسی عملکرد کلیه ها
تشخیص پیلونفریت (عفونت کلیه ها) و عوارض آن بر بافت کلیه
بررسی عوارض تخریبی سایر بیماریها (از جمله رفلاكس )بر روی کلیه ها
بررسی دقیق تر نقايص گزارش شده در سونوگرافي  
تعیین درصد کارآیی هر یک از کلیه ها به تفکیک ، نسبت به مجموع عملکرد هردو کلیه
 

  مراحل انجام اسكن DMSA

ابتدا راديودارو توسط پرتوکار هسته ای به صورت وریدی تزریق میشود.
۲ الی ۴ ساعت بعد از تزریق ، تصویربرداری از زوایای مختلف انجام می شود.

نکته قابل توجه : در صورتیکه بیمار تصویربرداری با ماده حاجب (باریم) از دستگاه گوارش انجام داده باشد حداقل باید ۷۲ ساعت از انجام آن گذشته باشد.

آمادگی بیمار

براي انجام اين اسكن آمادگي خاصي لازم نيست